Wrozby.Tarot.Online

Archanioł Jofiel

Archanioł Jofiel

Archanioł Jofiel pomaga ludziom pozbyć się negatywnej energii i złych myśli. Warto wezwać go na pomoc w sytuacjach na pozór beznadziejnych, kiedy nie wiemy, co robić i nie widzimy już możliwości poprawy naszego trudnego losu.

- Czytaj dalej
horoskop biznesowy sierpien

Horoskop biznesowy na sierpień 2021

Sprawdź swój indywidualny horoskop biznesowy na miesiąc sierpień 2021 dla wszystkich znaków zodiaku

- Czytaj dalej
Horoskop tygodniowy na 20.09.2021 - 25.09.2021

Horoskop tygodniowy na 20.09.2021 - 25.09.2021

Byk♉ Czeka cię wiele nieprzyjemności w tym tygodniu. Pojawi się również załamanie nerwo...

- Czytaj dalej

Regulamin WrozbyTarot.Online - Czat z wróżką, Call Back, Usługi Premium, Przedpłacone i Sms do wróżki

Regulamin

§1 Określenie stron

 1. Administratorem i Organizatorem serwisu www.wrozbytarot.online jest firma „Oskar Rybczyński” z siedzibą w Kutnie (99-300), os. Łąkoszyn 6/42 o numerze NIP: 561-155-07-03, REGON: 38710883 (zwana dalej Profesjonalny Serwis Ezoteryczny, portal).
 2. Użytkownikiem portalu jest każda osoba, korzystająca z numerów głosowych Premium o podwyższonej płatności, lub wysyłających SMS’y pod numery Premium, bądź korzystająca z usługi Czat z wróżką czy Callback, jak i usług przedpłaconych. Użytkownikiem portalu jest także osoba korzystająca z numerów przedpłaconych, usługi wróżba, czy wysyłająca wiadomość E-mail do doradcy, a także korzystająca z powiadomienia o dostępności wróżki.
 3. Użytkownika korzystający z Profesjonalnego Serwisu Ezoterycznego Wrozby Tarot Online oświadcza, że jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§2 Przedmiot i zakres usług

 1. Celem działalności Profesjonalnego Serwisu Ezoterycznego wrozby tarot online jest świadczenie usług pośrednictwa w kontakcie pomiędzy Użytkownikami a zarejestrowanymi i sprawdzonymi Doradcami Ezoterycznymi. Doradca nie może samodzielnie zarejestrować się na portalu. Współpracujemy tylko z wybranymi przez siebie Doradcami, których kompetencje są na bieżąco sprawdzane przez obsługę portalu.
 2. Każdy użytkownik korzystający z usług Serwisu m.in połączeń głosowych na Numery Premium, wiadomości SMS, Czat z wróżką, Callback, połączenia przedpłacone, wróżba, email przyjmuje do wiadomości, że traci prawo odstąpienia od umowy z chwilą wykonania usługi, jednocześnie oświadczając, że chce aby zamówiona usługa została zrealizowana natychmiast zgodnie z indywidualnymi wytycznymi Użytkownika. Wobec powyższego zamówione usługi są widoczne dla Doradców od razu po otrzymaniu przez portal zapłaty. Skutkuje to utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik oświadcza, że umowa zostaje zawarta w chwili nawiązania połączenia głosowego na numer Premium, a przedmiot umowy wykonany w całości z chwilą zakończenia ruchu telekomunikacyjnego, bądź wysłania wiadomości SMS przez użytkownika na numer premium lub w usłudze przedpłaconej wróżba, bądź połączeń na numery przedpłacone, czy wysłania zapytania poprzez inne formy kontaktu takie jak E-Mail, jedno pytanie czy wróżba, czat.
 4. Przy każdym numerze Premium i wiadomości Premium znajduje się koszt wykonania zdarzenia. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Połączenia premium rozliczane są co minutę z góry, 1 wiadomość SMS licząca 160 znaków bez znaków polskich, wiadomość z polskimi znakami, bądź przekraczającymi 160 znaków (łącznie ze spacjami) będzie traktowana jako kilka zdarzeń /w zależności od modelu telefonu użytkownika. Wszelkie ceny, gdzie jest podana jedna cena np. w sklepiku, czy we wiadomościach E-Mail są ostateczną ceną jaką płaci klient (zawierającą podatek VAT).
 5. Serwis działa 24 godziny na dobę dla połączeń głosowych - jeśli Doradca nie odbierze połączenia Premium nie są naliczane opłaty - czas oczekiwania na połączenie z Doradcą jest zawsze bezpłatny.
 6. Czas realizacji usługi SMS Premium (a także sms przedpłacony, czy Wróżba, 1 pytanie, pytanie) wynosi do 7 dni roboczych max. W przypadku, gdy Doradcy w tym czasie nie ma na portalu, wiadomość taka zostanie przekazana do odpowiedzi innemu Doradcy ezoterycznemu. Doradcy odpowiadają tylko w zakresie ezoteryki, wróżb, astrologii.
 7. Klient ma prawo przed otrzymaniem odpowiedzi na SMS/Wróżbę/1 pytanie zwrócić się do Portalu Wróżby Tarot Online w sposób pisemny, emailowy bok @ wrozbytarot.online (usuwając spacje), bądź telefoniczny +48 22 300 09 51 z prośbą o przeniesienie smsa do innego doradcy, klient może sam wskazać takiego doradcę, do którego życzy sobie przeniesienia smsa. Klient może przenieść SMSa do doradcy obsługującego tą smą grupę cenową. Np. Jeśli wcześniej klient wysłał SMSa za kwotę 3,69 zł to może przenieść tego smsa do takiego doradcy, który również obsługuję SMSy za 3,69 zł
 8. Klient wysyłający SMS Premium (lub SMS przedpłacony, czy korzystający z połączeń głosowych) pod numer dostępny na stronie głównej wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS, czy email z portalu WrozbyTarot.Online Wiadomości te będą informowały o promocjach i usługach na naszym portalu i nie będą wysyłane częściej niż raz na 30 dni. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować usługę po zalogowaniu w ustawieniach konta. Wiadomości te będą wysyłane tylko przez Administracje portalu, nikomu, niczemu, żadnej osobie, firmie, jednostce prawnej czy nieprawnej nie zostaną przekazane Państwa dane, ani Państwa numer telefonu.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że porady udzielone w ramach świadczenia usług przez wybranego ezoteryka nie są poradami wiążącymi a stanowiącymi rozrywkę. Porady te nie zastępują porad prawnych, medycznych, finansowych, psychologicznych ani żadnych innych porad. Sama treść porady nie może stanowić podstaw do złożenia reklamacji, użytkownik godzi się, że jest to rozrywka.
 10. Usługi SMS PREMIUM, oraz Numery Premium działają tylko z polskich numerów telefonów chyba, że zaznaczono inaczej (np. połączenia z Niemiec, czy pod numer prepaid z całego świata). Z całego świata działają także usługi takie jak E-Mail, Wróżba, Czat online z wróżką.
 11. Bezpieczne rozliczanie transakcji gwarantuje PayNow, w przypadku skorzystania ze standardowego przelewu Alior Bank w zależności od wyboru. Serwis oświadcza, że rachunki podane do dokonywania wpłat znajdują się na białej liście VAT.
 12. Dostępne formy płatności: płatność z PayNow, przelewy na konto bankowe w Alior Bank, Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności jeśli zaistnieje taka potrzeba przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztam
 14. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności dla usług przedpłaconych.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 16. Wszelkie spory wynikające z korzystania z serwisu rozpatrywał będzie Sąd Właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Wrozby Tarot Online

§3 Polityka prywatności

 1. Wszelkie dane osobowe użytkowników NIE są w żaden sposób przetwarzane, ani udostępniane innym podmiotom. Użytkownik nie musi podać danych osobowych, jeśli jednak je poda, po wykonaniu umowy zostaną one natychmiast zniszczone przez Doradcę. Użytkownik nie ma obowiązku podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
 2. Serwis WrozbyTarot.Online nie kontaktuje się jako pierwszy z użytkownikami. Nie nękamy SMSami, nie wysyłamy zastraszających treści. Jeśli skontaktujesz się z Doradcą poprzez SMS'a - Twój numer użyty zostanie tylko do wysłania odpowiedzi na Twoją wiadomość i bezpiecznie zaarchiwizowany dla celów np. reklamacyjnych przez okres 12 miesięcy od momentu pozyskania. Dane w postaci numeru telefonu nie będą nigdy nikomu przekazywane, sprzedawane, udostępniane etc.
 3. Doradca nie widzi Twojego numeru telefonu ani gdy korzystasz z usługi Premium (połączenie czy CallBack), ani gdy wysyłasz SMSa.
 4. Użytkownik podczas rejestracji na platformie www.wrozbytarot.online podaje nazwę użytkownika, adres e-mail i hasło, może podać także telefon. Nie jest obowiązkowe podanie numeru telefonu, lecz niezbędne do wykonania usługi CallBack, numer telefonu można dowolnie modyfikować nieograniczoną ilość razy w tym usuwać. Usunięcie numeru telefonu ze strony przez użytkownika oznacza całkowicie usunięcie go z bazy danych serwisu. Użytkownik podający numer telefonu oświadcza, iż jest to jego prywatny numer telefonu, zarejestrowany u operatora na jego dane.
 5. Podany podczas rejestracji adres e-mail może zostać zweryfikowany poprzez wysłanie wiadomości z kodem/linkiem aktywacyjnym.
 6. Dane użyte podczas rejestracji nie będą nigdzie wykorzystywane - wyjątkiem stanowi tutaj usługa CallBack lub połączenia przedpłacone, gdzie po jej zamówieniu oraz opłaceniu system jednorazowo wykorzysta podany podczas rejestracji numer telefonu do nawiązania połączenia z doradcą. Doradca nie zobaczy numeru użytkownika nigdy i w żadnym wypadku. Widzi ten numer tylko administracja w celu zrealizowania usługi.
 7. Przetwarzane danych podanych podczas rejestracji służy wyłącznie do korzystania z serwisu wrozbytarot.online.
 8. Podczas korzystania z usługi Czat z wróżką/Email/Wróżba/1 pytanie - Doradca zobaczy tylko podane podczas rejestracji nick użytkownika.
 9. Dane użytkowników nigdy nie będą przetwarzane w inny sposób niż opisany w niniejszym regulaminie.
 10. Dane użytkowników są w pełni bezpieczne - nie wykorzystujemy Państwa danych nie sprzedajemy, nie przekazujemy innym podmiotom, nie nakłaniamy do skorzystania z żadnych usług, ani ich nikomu, ani niczemu nie sprzedajemy!
 11. Użytkownik może w każdej chwili zmieniać swoje dane podane podczas rejestracji oraz usunąć swoje konto, co wiąże się także z trwałym usunięciem wszystkich danych, które użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym. Dane usuwane są trwale bez możliwości ich odzyskania po potwierdzeniu żądania w postaci kliknięcia w wygenerowany link, który przyjdzie na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 12. Jeśli użytkownik życzy sobie aby portal nie wysyłał do niego wiadomości SMS informujących o promocjach na portalu proszony jest o wysłanie maila pod bok@wrozbytarot.online lub telefon pod 22 300 09 51. W takim wypadku użytkownik przegapi promocje sięgające często nawet 50% wartości doładowania gratis.

§4 Cookies

 1. Pliki cookies inaczej ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies Portal wykorzystuje w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. Portal stosuje pliki cookies sesyjne - pozwalające zachować Użytkownikowi ciągłość sesji, oraz stałe - które przechowywane są przez określony w parametrach pliku czas, lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika Portalu.
 4. Pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania, oraz zapewniają bezpieczeństwo np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu WrozbyTarot.Online. Pliki cookies umożliwiają Użytkownikom dostęp do treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkowników.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione [przez użytkownika] w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Portal informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych WrozbyTarot.Online.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4, oraz Facebook Irleand Limited 4 Grand Calan Square, Dublin 2 wyłącznie do celów reklamowych/statystycznych. Nie są przekazywane żadne dane osobowe.

§5 Usługi przedpłacone (Czat z wróżką, CallBack, Email, Wróżba, 1 pytanie)

 1. Klient oświadcza, że chce aby usługa zrealizowana została natychmiast a usługa (Czat z wróżką , CallBack, Email, Wróżba, 1 pytanie) dostarczona niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia, co będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia umowy.
 2. Usługa przedpłacone świadczone są bez ograniczeń terytorialnych.
 3. W przypadku zakupienia większej ilości minut niż użytkownik wykorzysta, niewykorzystane minuty wracają na konto użytkownika na portalu WrozbyTarot.Online w formie doładowania portfela elektronicznego.
 4. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulamin WrozbyTarot.Online - korzystanie z usług portalu oznacza przyjęcie i akceptację Regulaminu w całości.

§6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować elektronicznie pod adres: bok[@]wrozbytarot.online usuwając kwadratowe nawiasy, bądź telefonicznie pod numer +48 22 300 09 51
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych, w przypadkach, kiedy reklamacja wymaga uzyskanie danych od operatora czas ten ulega wydłużeniu do czasu otrzymania odpowiedzi od operatora, o czym użytkownik zostanie poinformowany.