Regulamin WrozbyTarot.Online - Czat z wróżką, Call Back, Usługi Premium, Przedpłacone i Sms do wróżki

Regulamin

§1 Określenie stron

 1. Administratorem i Organizatorem serwisu www.wrozbytarot.online jest firma „Oskar Rybczyński” z siedzibą w Kutnie (99-300), os. Łąkoszyn 6/42 o numerze NIP: 561-155-07-03, REGON: 38710883 (zwana dalej Profesjonalny Serwis Ezoteryczny, portal).
 2. Użytkownikiem portalu jest każda osoba, korzystająca z numerów głosowych Premium o podwyższonej płatności, lub wysyłających SMS’y pod numery Premium, bądź korzystająca z usługi Czat z wróżką czy Callback, jak i usług przedpłaconych polegających na wysyłaniu SMS na numer 507 626 666 - jest to polski numer komórkowy, opłata zgodna z cennikiem operatora jak za wysłanie SMS. Powyższy numer nie przyjmuje połączeń głosowych. Użytkownikiem portalu jest także osoba korzystająca z numerów przedpłaconych, usługi wróżba, czy wysyłająca wiadomość E-mail do doradcy.
 3. Użytkownika korzystający z Profesjonalnego Serwisu Ezoterycznego Wrozby Tarot Online oświadcza, że jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§2 Przedmiot i zakres usług

 1. Celem działalności Profesjonalnego Serwisu Ezoterycznego wrozby tarot online jest świadczenie usług pośrednictwa w kontakcie pomiędzy Użytkownikami a zarejestrowanymi i sprawdzonymi Doradcami Ezoterycznymi. Doradca nie może samodzielnie zarejestrować się na portalu. Współpracujemy tylko z wybranymi przez siebie Doradcami, których kompetencje są na bierząco sprawdzane przez obsługę portalu.
 2. Każdy użytkownik korzystający z usług połączeń głosowych na numery Premium (połączenia głosowe, wiadomości SMS, Czat z wróżką, Callback, połączenia przedpłacone) przyjmuje do wiadomości, że traci prawo odstąpienia od umowy z chwilą wykonania usługi.
 3. Użytkownik oświadcza, że umowa zostaje zawarta w chwili nawiązania połączenia głosowego na numer Premium, a przedmiot umowy wykonany w całości z chwilą zakończenia ruchu telekomunikacyjnego, bądź wysłania wiadomości SMS przez użytkownika na numer premium lub numer 507 626 666, bądź połączeń na numery przedpłacone, czy wysłania zapytania poprzez inne formy kontaktu takie jak E-Mail, jedno pytanie czy wróżba.
 4. Przy każdym numerze Premium i wiadomości Premium znajduje się koszt wykonania zdarzenia. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Połączenia rozliczane są co minutę z góry, 1 wiadomość SMS licząca 160 znaków bez znaków polskich, wiadomość z polskimi znakami, bądź przekraczającymi 160 znaków (łącznie ze spacjami) będzie traktowana jako kilka zdarzeń /w zależności od modelu telefonu użytkownika. Wszelkie ceny, gdzie jest podana jedna cena np. w sklepiku, czy we wiadomościach E-Mail są ostateczną ceną jaką płaci klient (zawierającą podatek VAT).
 5. Serwis działa 24 godziny na dobę dla połączeń głosowych - jeśli Doradca nie podejmie połączenia Premium nie są naliczane opłaty - czas oczekiwania na połączenie z Doradcą jest zawsze bezpłatny.
 6. Czas realizacji usługi SMS Premium (a także sms przedpłacony, czy Wróżba, 1 pytanie, pytanie) wynosi do 7 dni roboczych, pod warunkiem dostępności doradcy na stronie głównej. Doradcy odpowiadają tylko w zakresie ezoteryki, wróżb, astrologii.
 7. Klient ma prawo przed otrzymaniem odpowiedzi na SMS/Wróżbę/1 pytanie zwrócić się do Portalu Wróżby Tarot Online w sposób pisemny, emailowy bok @ wrozbytarot.online , bądź telefoniczny +48 22 300 09 51 z prośbą o przeniesienie smsa do innego doradcy, klient może sam wskazać takiego doradcę, do którego życzy sobie przeniesienia smsa. Klient może przenieść SMSa do doradcy obsługującego tą smą grupę cenową. Np. Jeśli wcześniej klient wysłał SMSa za kwotę 3,69 zł to może przenieść tego smsa do takiego doradcy, który również obsługuję SMSy za 3,69 zł
 8. Klient wysyłający SMS Premium (lub SMS przedpłacony, czy korzystający z połączeń głosowych) pod numer dostępny na stronie głównej wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS, czy email z portalu WrozbyTarot.Online Wiadomości te będą informowały o promocjach i usługach na naszym portalu i nie będą wysyłane częściej niż raz na 30 dni. Wiadomości te będą wysyłane tylko przez Administracje portalu, nikomu, niczemu, żadnej osobie, firmie, jednostce prawnej czy nieprawnej nie zostaną przekazane Państwa dane, ani Państwa numer telefonu.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że porady udzielone w ramach świadczenia usług przez wybranego ezoteryka nie są poradami wiążącymi a stanowiącymi rozrywkę. Porady te nie zastępują porad prawnych, medycznych, finansowych, psychologicznych ani żadnych innych porad. Sama treść porady nie może stanowić podstaw do złożenia reklamacji, użytkownik godzi się, że jest to rozrywka.
 10. Usługi SMS PREMIUM, oraz Numery Premium działają tylko z polskich numerów telefonów chyba, że zaznaczono inaczej (np. połączenia z Niemiec). (Nie dotyczy numerów głosowych przedpłaconych. Obecnie SMSy przedpłacone pod numer 507 626 666 nie obsługują zagranicznego ruchu. Przyjmowane są tylko SMSy z polich numerów telefonów. Z całego świata działają natomiast usługi takie jak E-Mail, Wróżba.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 12. Wszelkie spory wynikające z korzystania z serwisu rozpatrywał będzie Sąd Właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Wrozby Tarot Online

§3 Polityka prywatności

 1. Wszelkie dane osobowe użytkowników NIE są w żaden sposób przetwarzane, ani udostępniane innym podmiotom. Użytkownik nie musi podać danych osobowych, jeśli jednak je poda, po wykonaniu umowy zostaną one natychmiast zniszczone przez Doradcę. Użytkownik nie ma obowiązku podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
 2. Serwis WrozbyTarot.Online nie kontaktuje się jako pierwszy z użytkownikami. Nie nękamy SMSami, nie wysyłamy zastraszających treści. Jeśli skontaktujesz się z Doradcą poprzez SMS'a - Twój numer użyty zostanie tylko do wysłania odpowiedzi na Twoją wiadomość i bezpiecznie zaarchiwizowany dla celów np. reklamacyjnych przez okres 3 lat od momentu pozyskania. Dane w postaci numeru telefonu nie będą nigdy nikomu przekazywane, sprzedawane, etc.
 3. Doradca nie widzi Twojego numeru telefonu ani gdy korzystasz z usługi Premium (połączenie czy CallBack), ani gdy wysyłasz SMSa.
 4. Użytkownik podczas rejestracji na platformie www.wrozbytarot.online podaje nazwę użytkownika, swoje imię, numer telefonu, oraz adres e-mail i hasło. Nie jest obowiązkowe podanie numeru telefonu, lecz niezbędne do wykonania usługi CallBack, numer telefonu można dowolnie modyfikować nieograniczoną ilość razy w tym można go usuwać. Użytkownik podający numer telefonu oświadcza, iż jest to jego prywatny numer telefonu, zarejestrowany u operatora na jego dane.
 5. Podany podczas rejestracji adres e-mail może zostać zweryfikowany poprzez wysłanie wiadomości z kodem/linkiem aktywacyjnym.
 6. Dane użyte podczas rejestracji nie będą nigdzie wykorzystywane - wyjątkiem stanowi tutaj usługa CallBack lub połączenia przedpłacone, gdzie po jej zamówieniu oraz opłaceniu system jednorazowo wykorzysta podany podczas rejestracji numer telefonu do nawiązania połączenia z doradcą. Doradca nie zobaczy numeru użytkownika nigdy i w żadnym wypadku. Widzi ten numer tylko administracja w celu zrealizowania usługi.
 7. Przetwarzane danych podanych podczas rejestracji służy wyłącznie do korzystania z serwisu wrozbytarot.online.
 8. Podczas korzystania z usługi Czat z wróżką/Email/Wróżba/1 pytanie - Doradca zobaczy tylko podane podczas rejestracji nick użytkownika.
 9. Dane użytkowników nigdy nie będą przetwarzane w inny sposób niż opisany w niniejszym regulaminie.
 10. Dane użytkowników są w pełni bezpieczne - nie wykorzystujemy Państwa danych nie sprzedajemy, nie przekazujemy innym podmiotom, nie nakłaniamy do skorzystania z żadnych usług, ani ich nikomu, ani niczemu nie sprzedajemy!
 11. Użytkownik może w każdej chwili zmieniać swoje dane podane podczas rejestracji oraz usunąć swoje konto, co wiąże się także z trwałym usunięciem wszystkich danych, które użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym. Dane usuwane są trwale bez możliwości ich odzyskania po potwierdzeniu żądania w postaci kliknięcia w wygenerowany link, który przyjdzie na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 12. Jeśli użytkownik życzy sobie aby portal nie wysyłał do niego wiadomości SMS informujących o promocjach na portalu proszony jest o wysłanie maila pod bok@wrozbytarot.online lub telefon pod 22 300 09 51.

§4 Cookies

 1. Pliki cookies inaczej ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies Portal wykorzystuje w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. Portal stosuje pliki cookies sesyjne - pozwalające zachować Użytkownikowi ciągłość sesji, oraz stałe - które przechowywane są przez określony w parametrach pliku czas, lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika Portalu.
 4. Pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania, oraz zapewniają bezpieczeństwo np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu WrozbyTarot.Online. Pliki cookies umożliwiają Użytkownikom dostęp do treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkowników.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione [przez użytkownika] w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Portal informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych WrozbyTarot.Online.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4, oraz Facebook Irleand Limited 4 Grand Calan Square, Dublin 2 wyłącznie do celów reklamowych/statystycznych. Nie są przekazywane żadne dane osobowe.

§5 Usługi przedpłacone (Czat z wróżką, CallBack, Email, Wróżba, 1 pytanie)

 1. Klient oświadcza, że chce aby usługa zrealizowana została natychmiast a usługa (Czat z wróżką , CallBack, Email, Wróżba, 1 pytanie) dostarczona niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia, co będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia umowy.
 2. Bezpieczne rozliczanie transakcji gwarantuje Dotpay.pl, oraz PayU.com, w przypadku skorzystania ze standardowego przezlwu mBank.
 3. Usługa przedpłacone świadczone są bez ograniczeń terytorialnych.
 4. W przypadku zakupienia większej ilości minut niż użytkownik wykorzysta,
  niewykorzystane minuty wracają na konto użytkownika na portalu
  WrozbyTarot.Online w formie doładowania portfela elektronicznego.
 5. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulamin WrozbyTarot.Online - korzystanie z usług portalu oznacza przyjęcie i akceptację Regulaminu w całości.

§6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować elektronicznie pod adres: bok[@]wrozbytarot.online usuwając kwadratowe nawiasy, bądź telefonicznie pod numer +48 22 300 09 51
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych, w przypadkach, kiedy reklamacja wymaga uzyskanie danych od operatora czas ten ulega wydłużeniu do czasu otrzymania odpowiedzi od operatora, o czym użytkownik zostanie poinformowany.
Zadzwoń lub napisz do dostępnej wróżki z listy poniżej i poznaj swoją przyszłosć już teraz!
Teraz dostępny!
Ania Diakowska

Ania Diakowska

Zadzwoń teraz! (4,92 zł brutto/min)

708 708 841

SMS: WROTA04 (treść SMS) na 74240

(4,92 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,99 zł/min brutto)

+48 22 118 92 39


Teraz dostępny!
Wróżka Lusi

Wróżka Lusi

Zadzwoń teraz! (3,69 zł brutto/min)

708 588 225

SMS: WTA01 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (2,99 zł/min brutto)

+48 22 118 92 59


Teraz dostępny!
Wróżka Anna Bell

Wróżka Anna Bell

Zadzwoń teraz! (4,26 zł brutto/min)

708 688 243

SMS: WTA12 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,39 zł/min brutto)

+48 22 122 88 60


Teraz dostępny!
Michał Przybyłowicz

Michał Przybyłowicz

Zadzwoń teraz! (4,26 zł brutto/min)

708 688 220

SMS: WTA06 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,39 zł/min brutto)

+48 22 118 99 38


Teraz dostępny!
Wróżka Dove

Wróżka Dove

Zadzwoń teraz! (4,26 zł brutto/min)

708 688 232

SMS: WTA10 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,29 zł/min brutto)

+48 22 402 29 66


Teraz dostępny!
Wróżka Ewa

Wróżka Ewa

Zadzwoń teraz! (4,92 zł brutto/min)

708 708 028

SMS: WROTA06 (treść SMS) na 74240

(4,92 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,09 zł/min brutto)

+48 22 118 99 47


Dostępny dla połączeń głosowych
Wróżbita Łukasz

Wróżbita Łukasz

Zadzwoń (4,26 zł brutto/min)

708 688 221

SMS: WTA23 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,19 zł/min brutto)

+48 22 699 91 35


Niedostępny
AstroNumerolog Eva Hejman-Lenga

AstroNumerolog Eva Hejman-Lenga

Zadzwoń (4,26 zł brutto/min)

708 688 241

SMS: WTA20 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,39 zł/min brutto)

+48 22 122 84 24


Niedostępny
Wróżbita Oskar Rybczyński (Saleos)

Wróżbita Oskar Rybczyński (Saleos)

Zadzwoń (4,26 zł brutto/min)

708 688 240

SMS: WROTA (treść SMS) na 74240

(4,92 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,39 zł/min brutto)

+48 22 122 83 82


Niedostępny
Mentalistka Czandra

Mentalistka Czandra

Zadzwoń (4,92 zł brutto/min)

708 708 843

SMS: WTA19 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,09 zł/min brutto)

+48 22 122 88 68


Niedostępny
Noma

Noma

Zadzwoń (4,92 zł brutto/min)

708 708 029

SMS: WROTA03 (treść SMS) na 74240

(4,92 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,99 zł/min brutto)

+48 22 101 39 16


Niedostępny
Wiedźma Astaroth Fenix

Wiedźma Astaroth Fenix

Zadzwoń (4,26 zł brutto/min)

708 688 230

SMS: WTA11 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,39 zł/min brutto)

+48 22 122 86 13


Niedostępny
Antares

Antares

Zadzwoń (4,92 zł brutto/min)

708 708 027

SMS: WTA17 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,99 zł/min brutto)

+48 22 122 81 60


Niedostępny
Wróżka Monika

Wróżka Monika

Zadzwoń (4,92 zł brutto/min)

708 708 836

SMS: WROTA05 (treść SMS) na 74240

(4,92 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,09 zł/min brutto)

+48 22 699 91 38


Niedostępny
Wróżka Cesaria

Wróżka Cesaria

Zadzwoń (4,92 zł brutto/min)

708 708 838

SMS: WROTA02 (treść SMS) na 74240

(4,92 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,09 zł/min brutto)

+48 22 122 88 38


Niedostępny
Magdalena Kulejewska

Magdalena Kulejewska

Zadzwoń (4,92 zł brutto/min)

708 708 837

SMS: (treść SMS) na

( zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,99 zł/min brutto)

+48 22 122 88 86


Niedostępny
Wróżka Ksymena

Wróżka Ksymena

Zadzwoń (4,26 zł brutto/min)

708 688 247

SMS: WTA22 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,39 zł/min brutto)

+48 22 122 88 40


Niedostępny
Tarocista Szandor

Tarocista Szandor

Zadzwoń (3,69 zł brutto/min)

708 588 231

SMS: WTA21 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (2,99 zł/min brutto)

+48 22 122 86 97


Niedostępny
Jasnowidz Andrea Golbert

Jasnowidz Andrea Golbert

Zadzwoń (4,26 zł brutto/min)

708 688 222

SMS: WTA14 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,39 zł/min brutto)

+48 22 118 99 62


Niedostępny
Wróżbita Mateusz

Wróżbita Mateusz

Zadzwoń (3,69 zł brutto/min)

708 588 223

SMS: WTA15 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,29 zł/min brutto)

+48 22 122 88 55


Niedostępny
Wróżka Patrycja

Wróżka Patrycja

Zadzwoń (3,69 zł brutto/min)

708 588 226

SMS: WTA18 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (2,99 zł/min brutto)

+48 22 118 98 12


Niedostępny
Wróżka Arkadia

Wróżka Arkadia

Zadzwoń (3,69 zł brutto/min)

708 588 220

SMS: WTA08 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,29 zł/min brutto)

+48 22 118 99 73


Niedostępny
Wróżka Aliss

Wróżka Aliss

Zadzwoń (4,26 zł brutto/min)

708 688 244

SMS: WTA13 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,39 zł/min brutto)

+48 22 122 88 30


Niedostępny
Jasnowidz Milagros

Jasnowidz Milagros

Zadzwoń (3,69 zł brutto/min)

708 588 229

SMS: WTA05 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (2,99 zł/min brutto)

+48 22 118 99 12


Niedostępny
Wróżka Anna Tosia

Wróżka Anna Tosia

Zadzwoń (4,26 zł brutto/min)

708 688 246

SMS: WTA31 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,39 zł/min brutto)

+48 22 122 88 10


Niedostępny
Jasnowidz Jowi

Jasnowidz Jowi

Zadzwoń (4,26 zł brutto/min)

708 688 236

SMS: WTA03 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,39 zł/min brutto)

+48 22 122 88 06


Niedostępny
Wróżka Charlotte

Wróżka Charlotte

Zadzwoń (4,26 zł brutto/min)

708 688 235

SMS: WTA16 (treść SMS) na 73313

(3,69 zł z VAT)

Dzwoń taniej: (3,49 zł/min brutto)

+48 22 122 88 48