Wrozby.Tarot.Online

Tajemnicze Drzewo Życia

Tajemnicze Drzewo Życia - symbolika w kulturze i sztuce ezoterycznej

Zastanawialiście się kiedyś nad popularnym motywem Drzewa Życia i jego ciekawą symboliką w kulturze oraz sztuce ezoterycznej? Dzisiaj przyjrzymy się temu bliżej

- Czytaj dalej
Wdzięczność

Wdzięczność wzbogaca nasze życie.

Poprawimy swoje życie poprzez rozsiewanie radości i wdzięczności wokół nas.

- Czytaj dalej
Współczesne porady na czary

Współczesne porady na czary

Czary to wyjście poza to, co wokół nas i spojrzenie na świat z perspektywy mistycyzmu, ogr...

- Czytaj dalej

Regulamin WrozbyTarot.Online - Czat z wróżką, Call Back, Usługi Premium, Przedpłacone i Sms do wróżki

Regulamin

§1 Określenie stron

 1. Administratorem i Organizatorem serwisu www.wrozbytarot.online jest firma WrozbyTarot.Online Oskar Rybczyński z siedzibą w 99-300 Kutno, ul. Dębowa 1/39 o numerze NIP: 5611550703, REGON: 368710883 (zwana dalej Profesjonalny Serwis Ezoteryczny, portal).
 2. Użytkownikiem portalu jest każda osoba, korzystająca z numerów głosowych Premium o podwyższonej płatności, lub wysyłających SMS’y pod numery Premium, bądź korzystająca z usługi Czat z wróżką czy Callback, jak i usług przedpłaconych. Użytkownikiem portalu jest także osoba korzystająca z numerów przedpłaconych, usługi wróżba, czy wysyłająca wiadomość E-mail do doradcy, a także korzystająca z powiadomienia o dostępności wróżki.
 3. Użytkownika korzystający z Profesjonalnego Serwisu Ezoterycznego Wrozby Tarot Online oświadcza, że jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§2 Przedmiot i zakres usług

 1. Celem działalności Profesjonalnego Serwisu Ezoterycznego wrozby tarot online jest świadczenie usług pośrednictwa w kontakcie pomiędzy Użytkownikami a zarejestrowanymi i sprawdzonymi Doradcami Ezoterycznymi. Doradca nie może samodzielnie zarejestrować się na portalu. Współpracujemy tylko z wybranymi przez siebie Doradcami, których kompetencje są na bieżąco sprawdzane przez obsługę portalu.
 2. Każdy użytkownik korzystający z usług Serwisu m.in połączeń głosowych na Numery Premium, wiadomości SMS, Czat z wróżką, Callback, połączenia przedpłacone, wróżba, email przyjmuje do wiadomości, że traci prawo odstąpienia od umowy z chwilą wykonania usługi, jednocześnie oświadczając, że chce aby zamówiona usługa została zrealizowana natychmiast zgodnie z indywidualnymi wytycznymi Użytkownika. Wobec powyższego zamówione usługi są widoczne dla Doradców od razu po otrzymaniu przez portal zapłaty. Skutkuje to utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik oświadcza, że umowa zostaje zawarta w chwili nawiązania połączenia głosowego na numer Premium, a przedmiot umowy wykonany w całości z chwilą zakończenia ruchu telekomunikacyjnego, bądź wysłania wiadomości SMS przez użytkownika na numer premium lub w usłudze przedpłaconej wróżba, bądź połączeń na numery przedpłacone, czy wysłania zapytania poprzez inne formy kontaktu takie jak E-Mail, jedno pytanie czy wróżba, czat.
 4. Zabrania się upubliczniać treści z portalu, jego elementy graficzne, w tym zdjęcia doradców na jakiejkolwiek innej stronie Internetowej, czy filmie oraz w jakikolwiek inny sposób bez zgody Serwisu.
 5. Użytkownik korzystający z połączeń, niezależnie w jakiej formie (Premium, Prepaid, Callback...) ma prawo nagrywać rozmowę na własny użytek. Zabronione jest upublicznianie rozmowy w jakimkolwiek medium bez zgody Serwisu. Analogicznie tyczy się to usług "pisanych" np. email/czat etc.
 6. Przy każdym numerze Premium i wiadomości Premium znajduje się koszt wykonania zdarzenia. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Połączenia premium rozliczane są co minutę z góry, 1 wiadomość SMS licząca 160 znaków bez znaków polskich, wiadomość z polskimi znakami, bądź przekraczającymi 160 znaków (łącznie ze spacjami) będzie traktowana jako kilka zdarzeń /w zależności od modelu telefonu użytkownika. Wszelkie ceny, gdzie jest podana jedna cena np. w sklepiku, czy we wiadomościach E-Mail są ostateczną ceną jaką płaci klient (zawierającą podatek VAT).
 7. Serwis działa 24 godziny na dobę dla połączeń głosowych - jeśli Doradca nie odbierze połączenia Premium nie są naliczane opłaty - czas oczekiwania na połączenie z Doradcą jest zawsze bezpłatny.
 8. Czas realizacji usługi SMS Premium (a także sms przedpłacony, czy Wróżba, 1 pytanie, pytanie) wynosi do 7 dni roboczych max. W przypadku, gdy Doradcy w tym czasie nie ma na portalu, wiadomość taka zostanie przekazana do odpowiedzi innemu Doradcy ezoterycznemu. Doradcy odpowiadają tylko w zakresie ezoteryki, wróżb, astrologii.
 9. Klient ma prawo przed otrzymaniem odpowiedzi na SMS/Wróżbę/1 pytanie zwrócić się do Portalu Wróżby Tarot Online w sposób pisemny, emailowy bok @ wrozbytarot.online (usuwając spacje), bądź telefoniczny +48228966666 z prośbą o przeniesienie smsa do innego doradcy, klient może sam wskazać takiego doradcę, do którego życzy sobie przeniesienia smsa. Klient może przenieść SMSa do doradcy obsługującego tą smą grupę cenową. Np. Jeśli wcześniej klient wysłał SMSa za kwotę 3,69 zł to może przenieść tego smsa do takiego doradcy, który również obsługuję SMSy za 3,69 zł
 10. Klient wysyłający SMS Premium (lub SMS przedpłacony, czy korzystający z połączeń głosowych) pod numer dostępny na stronie głównej wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS, czy email z portalu WrozbyTarot.Online Wiadomości te będą informowały o promocjach i usługach na naszym portalu i nie będą wysyłane częściej niż raz na 30 dni. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować usługę po zalogowaniu w ustawieniach konta. Wiadomości te będą wysyłane tylko przez Administracje portalu, nikomu, niczemu, żadnej osobie, firmie, jednostce prawnej czy nieprawnej nie zostaną przekazane Państwa dane, ani Państwa numer telefonu.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że porady udzielone w ramach świadczenia usług przez wybranego ezoteryka nie są poradami wiążącymi a stanowiącymi rozrywkę. Porady te nie zastępują porad prawnych, medycznych, finansowych, psychologicznych ani żadnych innych porad. Sama treść porady nie może stanowić podstaw do złożenia reklamacji, użytkownik godzi się, że jest to rozrywka.
 12. Usługi SMS PREMIUM, oraz Numery Premium działają tylko z polskich numerów telefonów chyba, że zaznaczono inaczej (np. połączenia z Niemiec, czy pod numer prepaid z całego świata). Z całego świata działają także usługi takie jak E-Mail, Wróżba, Czat online z wróżką.
 13. Bezpieczne rozliczanie transakcji gwarantuje PayNow, w przypadku skorzystania ze standardowego przelewu Alior Bank w zależności od wyboru. Serwis oświadcza, że rachunki podane do dokonywania wpłat znajdują się na białej liście VAT.
 14. Dostępne formy płatności: płatność z PayNow, przelewy na konto bankowe w Alior Bank, Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności jeśli zaistnieje taka potrzeba przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztem (wyjątek stanowi prowizja portalu).
 16. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności dla usług przedpłaconych.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 18. Wszelkie spory wynikające z korzystania z serwisu rozpatrywał będzie Sąd Właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Wrozby Tarot Online

§3 Prywatność

 1. Wszelkie dane osobowe użytkowników NIE są w żaden sposób przetwarzane, ani udostępniane innym podmiotom. Użytkownik nie musi podać danych osobowych, jeśli jednak je poda, po wykonaniu umowy zostaną one natychmiast zniszczone przez Doradcę. Użytkownik nie ma obowiązku podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
 2. Serwis WrozbyTarot.Online nie kontaktuje się jako pierwszy z użytkownikami. Nie nękamy SMSami, nie wysyłamy zastraszających treści. Jeśli skontaktujesz się z Doradcą poprzez SMS'a - Twój numer użyty zostanie tylko do wysłania odpowiedzi na Twoją wiadomość i bezpiecznie zaarchiwizowany dla celów np. reklamacyjnych przez okres 12 miesięcy od momentu pozyskania. Dane w postaci numeru telefonu nie będą nigdy nikomu przekazywane, sprzedawane, udostępniane etc.
 3. Doradca nie widzi Twojego numeru telefonu ani gdy korzystasz z usługi Premium (połączenie czy CallBack), ani gdy wysyłasz SMSa.
 4. Użytkownik podczas rejestracji na platformie www.wrozbytarot.online podaje nazwę użytkownika, adres e-mail i hasło, może podać także telefon. Nie jest obowiązkowe podanie numeru telefonu, lecz niezbędne do wykonania usługi CallBack, numer telefonu można dowolnie modyfikować nieograniczoną ilość razy w tym usuwać. Usunięcie numeru telefonu ze strony przez użytkownika oznacza całkowicie usunięcie go z bazy danych serwisu. Użytkownik podający numer telefonu oświadcza, iż jest to jego prywatny numer telefonu, zarejestrowany u operatora na jego dane.
 5. Podany podczas rejestracji adres e-mail może zostać zweryfikowany poprzez wysłanie wiadomości z kodem/linkiem aktywacyjnym.
 6. Dane użyte podczas rejestracji nie będą nigdzie wykorzystywane - wyjątkiem stanowi tutaj usługa CallBack lub połączenia przedpłacone, gdzie po jej zamówieniu oraz opłaceniu system jednorazowo wykorzysta podany podczas rejestracji numer telefonu do nawiązania połączenia z doradcą. Doradca nie zobaczy numeru użytkownika nigdy i w żadnym wypadku. Widzi ten numer tylko administracja w celu zrealizowania usługi.
 7. Przetwarzane danych podanych podczas rejestracji służy wyłącznie do korzystania z serwisu wrozbytarot.online.
 8. Podczas korzystania z usługi Czat z wróżką/Email/Wróżba/1 pytanie - Doradca zobaczy tylko podane podczas rejestracji nick użytkownika.
 9. Dane użytkowników nigdy nie będą przetwarzane w inny sposób niż opisany w niniejszym regulaminie.
 10. Dane użytkowników są w pełni bezpieczne - nie wykorzystujemy Państwa danych nie sprzedajemy, nie przekazujemy innym podmiotom, nie nakłaniamy do skorzystania z żadnych usług, ani ich nikomu, ani niczemu nie sprzedajemy!
 11. Użytkownik może w każdej chwili zmieniać swoje dane podane podczas rejestracji oraz usunąć swoje konto, co wiąże się także z trwałym usunięciem wszystkich danych, które użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym. Dane usuwane są trwale bez możliwości ich odzyskania po potwierdzeniu żądania w postaci kliknięcia w wygenerowany link, który przyjdzie na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 12. Portal nie wysyła do użytkowników żadnych SMSów nakłaniających do skorzystania z jakichkolwiek usług. Jeśli użytkownik nie życzy sobie wysyłania do niego treści marketingowych w tym na e-maila wystarczy, że w zakładce Konto/Dane -> Ustawienia odznaczy opcję Zgoda na Newsletter. W takim wypadku użytkownik przegapi promocje sięgające często nawet 50% wartości doładowania gratis.
 13. Ustala się numer telefonu do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta: +48228966666.
 14. W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych Użytkownika i innych danych Portal zastrzega sobie prawo do identyfikacji Użytkownika podczas kontaktu Użytkownika z Portalem. Dane identyfikacyjne połączenia nie są nigdzie zapisywane poza billingami po stronie portalu i operatorów telekomunikacyjnych. Dane te nie są w żaden sposób powielane, ani udostępniania innym podmiotom niż uprawnione zgodnie z ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi na terenie Polski (czyli udostępnimy dane tylko policji, prokuraturze oraz sądowi na ich stosone wezwanie). Nie wysyłamy żadnych treści pod powyższe numery, nie nękamy SMS'ami, połączeniami. Danych nie sprzedajemy, ani nie wykorzystujemy w żaden inny sposób niż określony w niniejszym regulaminie.
 15. Sprawdź też nasza politykę prywatności.

§4 Usługi przedpłacone (Czat z wróżką, CallBack, Email, Wróżba, 1 pytanie)

 1. Klient oświadcza, że chce aby usługa zrealizowana została natychmiast a usługa (Czat z wróżką , CallBack, Email, Wróżba, 1 pytanie) dostarczona niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia, co będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia umowy.
 2. Usługa przedpłacone świadczone są bez ograniczeń terytorialnych.
 3. W przypadku zakupienia większej ilości minut niż użytkownik wykorzysta, niewykorzystane minuty wracają na konto użytkownika na portalu WrozbyTarot.Online w formie doładowania portfela elektronicznego.
 4. Serwis nie przewiduje zwrotów środków Prepaid na konto Klienta. Wpłacone środki ważne są bezterminowo i nie podlegają zwrotom.
 5. Użytkownik może mieć dostęp do ostatniej historii swoich usług prepaid, w tym historii ostatnich czatów, czy usług wróżba (1 pytanie).
 6. Na usługi przedpłacone portal wystawia fakturę VAT dla firm, podczas doładowania wystarczy zaznaczyc odpowiednie pole i podać prawidłowe dane firmowe. Faktury dostępne będą w w zakładce Faktury po ich wystwieniu. Nie ma możliwości skorygowania wystawionej już faktury VAT. W przypadku jesli faktura się nie pojawiła, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta +48228966666 lub e-mail bok[@]wrozbytarot.online - uprzednio usuwając nawiasy kwadratowe.
 7. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulamin WrozbyTarot.Online - korzystanie z usług portalu oznacza przyjęcie i akceptację Regulaminu w całości.

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować elektronicznie pod adres: bok @ wrozbytarot.online usuwając spacje, bądź telefonicznie pod numer +48228966666.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych, w przypadkach, kiedy reklamacja wymaga uzyskanie danych od operatora czas ten ulega wydłużeniu do czasu otrzymania odpowiedzi od operatora, o czym użytkownik zostanie poinformowany.